QUAY NGAY, CƠ HỘI TRÚNG MÃ LIỀN TAY

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng truy cập nhập số điện thoại sử dụng cho mobile banking để đăng ký nhận 1khi thanh toán VNPAY-QR tại Yody

 Thời gian đăng ký mã: 19/09/2022 - 19/10/2022   

 Thời gian sử dụng mã: 3/11/2022 

 Số lần đăng ký và sử dụng mã: 1 lần

Lưu ý:   

  • Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số điện thoại sử dụng Mobile Banking) được đăng ký nhận 01 lần và sử dụng 01 lần/toàn bộ chương trình.   

  • Khách hàng đăng ký mã hợp lệ sẽ nhận được pop-up thông báo trên trang săn mã   

  • Coupon không cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng vui lòng bảo mật thông tin coupon   

  • Số lượng mã giảm giá có hạn, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

  • Khách hàng cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký mã khuyến mại trước khi mua hàng và thanh toán để áp dụng mã giảm giá thành công