THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Săn mã ngay” để đăng ký nhận mã giảm giá lên đến 100K áp dụng tại các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR ở tỉnh BẮC NINH.

  • Thời gian đăng ký mã: 06/06/2022 - 22/08/2022   

  • Thời gian sử dụng mã: 31/08/2022 

Tần suất sử dụng mã: mỗi người 1 lần

Lưu ý:   

  • Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số điện thoại sử dụng Mobile Banking) được đăng ký nhận 01 lần và sử dụng 01 lần/toàn bộ chương trình.   

  • Khách hàng đăng ký mã hợp lệ sẽ nhận được pop-up thông báo trên trang săn mã   

  • Coupon không cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng vui lòng bảo mật thông tin coupon   

  • Số lượng mã giảm giá có hạn, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

  • Khách hàng cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký mã khuyến mại trước khi mua hàng và thanh toán để áp dụng mã giảm giá thành công