THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Nhận quà ngay” để đăng ký nhận:
- TÚI TOTE: áp dụng cho hóa đơn từ 200K thanh toán qua VNPAY-QR tại Texas Phan Xích Long và chụp hình checkin cùng Sóc VNPAY đăng lên group
Cộng đồng VNPAY-QR
- MÓC CHÌA KHÓA: áp dụng cho hóa đơn từ 200K thanh toán qua VNPAY-QR tại Texas Phan Xích Long

Áp dụng 01 khách hàng/lần duy nhất ngày 21/10/2023

Sau khi đăng ký, vui lòng liên hệ nhân viên để nhận quà

LƯU Ý:   

- Khách hàng đăng ký hợp lệ sẽ nhận được popup thông báo trên trang săn quà

- Khi đăng ký nhận mã, Quý khách đã đồng ý cho phép VNPAY sử dụng thông tin cá nhân & xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách. Chi tiết tại đây