THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Săn mã ngay” để đăng ký nhận mã VNPAYSAVANI giảm ngẫu nhiên từ 3% đến 5% tối đa 50.000đ khi thanh toán VNPAY-QR tại Savani.

  • Thời gian đăng ký mã: 23/08/2022 - 30/11/2022   

  • Thời gian sử dụng mã: 30/11/2022 

Số lần đăng ký nhận mã: 1 lần/khách hàng
Số lần sử dụng mã: 2 lần/tháng/khách hàng

Lưu ý:   

  •    Khách hàng đăng ký mã hợp lệ sẽ nhận được pop-up thông báo trên trang săn mã   

  • Coupon không cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng vui lòng bảo mật thông tin coupon   

  • Số lượng mã giảm giá có hạn, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

  • Khách hàng cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký mã khuyến mại trước khi mua hàng và thanh toán để áp dụng mã giảm giá thành công