THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Săn mã ngay” để đăng ký nhận 1 trong các voucher áp dụng khi thanh toán VNPAY-QR tại Phúc Anh:
- Mã PHUCANH50 giảm 50K cho đơn từ 2 triệu VNĐ
#ee3829- Mã PHUCANH100 giảm 100K cho đơn từ 5 triệu VNĐ
- Mã PHUCANH200 giảm 200K cho đơn từ 10 triệu VNĐ
- Mã PHUCANH500 giảm 500K cho đơn từ 20 triệu VNĐ
- Mã PHUCANH800 giảm 800K cho đơn từ 35 triệu VNĐ

  • Thời gian đăng ký mã: 01/10/2022 - 31/12/2022   

  • Thời gian sử dụng mã: đến hết 31/12/2022
    Só lần đăng ký và sử dụng mã: 1 lần/tháng/khách hàng 

Lưu ý:   

  •   Khách hàng đăng ký mã hợp lệ sẽ nhận được pop-up thông báo trên trang săn mã   

  • Coupon không cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng vui lòng bảo mật thông tin coupon   

  • Số lượng mã giảm giá có hạn, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

  • Khách hàng cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký mã khuyến mại trước khi mua hàng và thanh toán để áp dụng mã giảm giá thành công