THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Săn mã ngay” để đăng ký nhận voucher giảm giá khi thanh toán VNPAY-QR

  • Thời gian đăng ký mã: 06/06/2022 - 27/06/2022   

  • Thời gian sử dụng mã: 27/06/2022 

Tần suất sử dụng mã: mỗi tuần 1 lần

Lưu ý:   

  • Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số điện thoại sử dụng Mobile Banking) được đăng ký nhận 01 lần và sử dụng 02 lần/toàn bộ chương trình.   

  • Khách hàng đăng ký mã hợp lệ sẽ nhận được pop-up thông báo trên trang săn mã   

  • Coupon không cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng vui lòng bảo mật thông tin coupon   

  • Số lượng mã giảm giá có hạn, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

  • Khách hàng cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký mã khuyến mại trước khi mua hàng và thanh toán để áp dụng mã giảm giá thành công