THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
Điều kiện để nhận được mã: CBNV có số điện thoại hợp lệ được đăng ký với VNPAY, Digilife, Teko, VNNG, Phong Vũ, VnTravel


Thông tin chung:
MMMMỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Săn mã ngay” để có cơ hội nhận 01 mã giảm 20% tối đa 100K  sử dụng trên Ứng dụng Bách Hoá Xanh.

- Thời gian đăng ký mã: 12/08/2022 - 04/09/2022   

- Hạn sử dụng mã: đến hết 04/09/2022 

- Số lần sử dụng mã: 1 lần

Lưu ý:   

- Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số điện thoại sử dụng Mobile Banking) được đăng ký nhận 01 lần và sử dụng 01 lần/toàn bộ chương trình. Không sử dụng 01 số điện thoại để áp dụng nhiều voucher cho một/nhiều đơn hàng.
- -
- Bách Hoá Xanh Online có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được hưởng khuyến mại, và có quyền huỷ đơn hàng/huỷ voucher nếu phát hiện có các dấu hiệu bất thường
- Khách hàng đăng ký mã hợp lệ sẽ nhận được thông qua pop-up trên trang săn mã và SMS