THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Săn mã ngay” để đăng ký nhận mã VNPAYFEC5K giảm 5K cho đơn từ 500K áp dụng khi thanh toán VNPAY-QR tại FE Credit.

  • Thời gian đăng ký mã: 07/12/2022 - 31/12/2022   

  • Thời gian sử dụng mã: 31/12/2022

  • SỐ   Lưu ý:   

  • Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số điện thoại sử dụng Mobile Banking) được đăng ký nhận 01 lần và sử dụng 100 lần/chương trình.   

  • Khách hàng đăng ký mã giảm giá hợp lệ sẽ nhận được pop-up thông báo trên trang săn mã và SMS   

  • Mã giảm giá không cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng vui lòng bảo mật thông tin mã   

  • Số lượng mã giảm giá có hạn, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

  • Khách hàng cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký mã giảm giá trước khi mua hàng và thanh toán để áp dụng mã giảm giá thành công